Kursy i warsztaty

Kursy i warsztaty - wszystkie

Publikacje

Pylon S.C. Ulica Włoska 2 m. 2, 00-777, Warszawa


Kursy i warsztaty

Kurs projektowania ogrodów

 

Poziom I - Projektowanie ogrodu przydomowego
 
Kurs projektowania ogrodów skierowany jest do osób które chcą rozpocząć przygodę z projektowaniem. Nasz kurs jest idealny dla tych, którzy chcą samodzielnie stworzyć projekt swojego ogrodu przydomowego, posiąść nowe umiejętności oraz rozwinąć zdolność twórczego myślenia.
Osoby, które chcą profesjonalnie projektować ogrody zdobędą na tym kursie solidne podstawy pozwalające na rozpoczęcie przygody z zawodowym projektowaniem. Podstawy te będą mogli rozwinąć na uzupełniających kursach i szkoleniach w tym na kursie Projektowanie ogrodów - Kurs zaawansowany.
Wszyscy kursanci zdobędą umiejętność porządkowania otaczającej nas przestrzeni, planowania kompozycji ogrodowej oraz realizowania własnych koncepcji.
W trakcie zajęć kursanci wykonują dwa projekty ogrodów. Mogą być to Wasze ogrody przydomowe, Projekty te będą omawiane, konsultowane i oceniane przez naszych wykładowców.
 
Program kursu został stworzony przez dr Beatę J. Gawryszewską twórcę i kierowniczkę Studiów Podyplomowych SGGW "Projektowanie Ogrodu z Domem Rodzinnym", jest Ona również głównym prowadzącym na naszym kursie. Obok Pani Beaty na naszym kursie zajęcia prowadzi stworzony przez Nią zespół wykładowców SGGW oraz doświadczonych projektantów. 

 

 

Rezultaty:

 • umiejętność komponowania, projektowania, programowania i graficznego przedstawiania koncepcji ogrodu przydomowego wraz z jego najbliższym otoczeniem,
 • umiejętność analizowania wartości krajobrazu w najbliższym miejscu zamieszkania,
 • umiejętność inwentaryzacji zieleni i infrastruktury,
 • umiejętność pracy z mapą zasadniczą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • znajomość genezy i historii kształtowania siedzib ludzkich,
 • wiedza i umiejętność dot. rysunku zawodowego (rzuty Monge’a), rysunku aksonometrycznego, perspektywy wykreślnej,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji ogrodu przydomowego,
 • znajomość podstaw prawnych projektowania i realizacji ogrodu przydomowego.
 
Celem kursu jest zapoznanie Państwa z problematyką projektowania ogrodów, zarządzania i komponowania przestrzeni tak by stała się optymalnie wygodna i przyjemna dla jej użytkowników. Nauczymy też Państwa prawidłowego doboru roślin, komponowania rabat i właściwego podziału przestrzeni dla jej funkcjonalnego wykorzystania. Oczywiście posiądą Państwo również umiejętność przenoszenia swoich pomysłów na papier tak by były jasne i czytelne zarówno dla użytkowników jak i firm wykonawczych.

 

Nr kursuPO/6345/K/18/03/O
Typotwarte
Data17/11/2018
Czas trwania128 godzin dydaktycznych / 8 weekendów
Cena2 390,00 zł przy wpłacie jednorazowej
MiejsceWarszawa
WykładowcyBeata J. Gawryszewska, Beata Rothimel, Maja Skibińska, Katarzyna Cichocka, Kamila Służewska, Aleksandra Wiktorko,

Kurs projektowania wnętrz

logo

 

Kurs skierowany jest do fascynatów  pięknych wnętrz i osób, które chciałyby zaprojektować mieszkanie sobie lub znajomym a w przyszłości zająć się projektowaniem zawodowo. Uczestnicy kursu podczas serii wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych specjalistów  tworzą serię projektów w oparciu o najważniejsze kwestie decydujące o harmonijnej przestrzeni: funkcjonalność, ergonomię i efekt estetyczny. Bardzo duży nacisk kładziemy także na sposób prezentacji prac, który jest niezwykle ważnym aspektem zawodu projektanta.

 

Niezależnie od wykonywanych przez Uczestników zawodów, uczestnictwo w kursie pozwala na rozwinięcie zainteresowań oraz daje narzędzie do samodzielnego myślenia i dokształcania się. Słuchacz zdobywa umiejętność porządkowania, planowania i dekorowania otoczenia, która daje mu samodzielność w realizowaniu własnych koncepcji.
 
Rezultaty:
 • umiejętność komponowania, projektowania, i przedstawiania koncepcji wnętrz mieszkalnych
 • zapoznanie z najnowszymi i ponadczasowymi trendami obowiązującymi w projektowaniu wnętrz, wzornictwie i architekturze
 • nabycie swobody w komponowaniu materiałów, form i  barw
 • rozwinięcie plastycznej wrażliwości,
 • umiejętność analizowania i określania wartości przestrzennych wnętrz,
 • umiejętność inwentaryzacji  przestrzeni mieszkalnych,
 • umiejętność pracy na profesjonalnych rzutach, planach i podrysach
 • wiedza i umiejętność dot. rysunku zawodowego i prezentacji prac (rysunek techniczny, prezentacyjny, perspektywa wykreślna )
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych  na rynku
 • umiejętność współpracy z klientem

 

Nr kursuPW/8752/18/03/W
Typotwarte
Data24/11/2018
Czas trwania128 godziny dydaktycznych / 8 weekendów
Cena2 400,00 zł przy wpłacie jednorazowej
MiejsceWarszawa
WykładowcyBeata Rothimel, Maja Kaczyńska, Karolina Ostrowska, Kamil Krasuski,

Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni

logo

 

Celem szkolenia jest poznanie zasad kosztorysowania robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz zasad wyceny prac projektowych. Szkolenie skierowane jest do architektów krajobrazu, administratorów terenów zieleni i osób, które zetknęły się z problemem kosztorysowania  i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Nr szkoleniaKO/0349/S/18/02/O
Typotwarte
Data30/06 - 01/07/2018
Czas trwania16 godzin dydaktycznych / 2 dni
Cena738,00 zł brutto
MiejsceWarszawa, ul. Włoska 2
WykładowcyEdyta Rosłon-Szeryńska

Kurs Podstawy SketchUp


 

Pozom I - modelowanie dla projektantów ogrodów i wnętrz

 

SketchUp  to  idealny program dla osób rozpoczynających przygodę z tworzeniem trójwymiarowych modeli. Jest  wyjątkowo łatwy do przyswojenia i  intuicyjny w obsłudze. Oferuje mnóstwo możliwości w tematyce kształtowania - zarówno obiektów architektonicznych, jak i terenów zielonych. Łączy w sobie wszystkie zalety programów służących do kreślenia, wymiarowania i modelowania!
 
Program zajęć obejmujący ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności pozwala na dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości Kursantów. Lekcje prowadzą projektanci z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień korzystający z oprogramowania Sketch Up w pracy zawodowej.

 

Nr kursuSK/3043/K/18/02/O
Typotwarte
Data16/06/2018
Czas trwania32 godziny dydaktyczne / 2 weekendy.
Cena780,00 zł
MiejsceWarszawa
WykładowcyMaja Kaczyńska, Kamil Krasuski,

Kurs zakładania i pielęgnacji ogrodów

 

Kurs zakładania i pielęgnacji ogrodów skierowany jest do osób, które poznając zasady urządzania i uprawy kreują najbliższe otoczenie człowieka – ogród. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawę gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak  ograniczyć prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu, jak ergonomicznie wykorzystać przestrzeń. Poznanie zasad uprawy i nawożenia gleby, roślin ozdobnych, zasad zwalczania chorób i szkodników oraz zasad kompozycji i pielęgnacji rabat to podstawa wiedzy ogrodniczej. Umiejętności zdobyte na kursie zapewnią słuchaczom solidne podstawy do dalszej samodzielnej już pracy.

Nr kursuKZPO/4104/K/18/02/O
Typotwarte
Data15/09/2018
Czas trwania64 godzin dydaktycznych / 8 dni
Cena1 300,00 zł przy wpłacie jednorazowej
MiejsceWarszawa
WykładowcyBeata Rothimel, Izabela Myszka-Stąpór, Michał Skrobot,

Ogród w mieście - kurs projektowania tarasów i balkonów

Kurs ogród w mieście skierowany jest do tęskniących za przyrodą mieszczuchów, którzy na niewielkich, dostępnych im przestrzeniach chcą zaprojektować i urządzić zieloną oazę, przyczyniając się tym samym do poprawy, jakości życia w mieście. Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcą kreować zewnętrzną przestrzeń życiową człowieka zgodnie z zasadami ergonomii, funkcjonalności i harmonii przestrzeni odpowiadając jednocześnie na oczekiwania użytkowników. Podczas kursu zgłębiane są zagadnienia techniczne takie jak dobór materiałów budowlanych, systemy automatycznego nawadniania i oświetlenia ogrodu, ale i kwestie plastyczne związane ze sztuką komponowania roślin na niewielkich przestrzeniach. Kurs może być sprawdzianem predyspozycji projektowych w kierunku aranżacji wnętrz, jak również początkiem przygody zarówno z projektowaniem jak i urządzaniem ogrodów na większą skalę.
 
 
Rezultaty:
 • umiejętność komponowania i detalicznego projektowania przestrzeni o funkcjach wypoczynkowych lub/i dekoracyjnych,
 • znajomość zasad  oraz wiedza na temat technologii i procesów realizacji zielonych tarasów
 • znajomość materiału roślinnego i współczesnych trendów w projektowaniu zielonych tarasów i balkonów
 • znajomość materiałów budowlanych stosowanych w przestrzeniach zewnętrznych – przydatność, zalety i wady,
 • mały ogród jako odzwierciedlenie potrzeb użytkownika – taras dla rodziny z dziećmi, taras dla singla, taras dla osób starszych,
 • taras na powierzchni gruntu, na piętrze a taras na dachu podobieństwa i różnice,
 • umiejętność opracowywania i prezentacji prac projektowych – idea ogrodu, koncepcja projektowa a projekt wykonawczy.
Nr kursuOWM/18/01
Typotwarte
Data29/09/2018
Czas trwania32 godziny dydaktyczne / 2 weekendy / 4 dni
Cena820 zł
MiejsceWarszawa, ul. Włoska 2
WykładowcyBeata Rothimel, Michał Skrobot,

Kurs zaawansowany SketchUp (zaawansowane modelowanie i rendering)


 

poziom II - zaawansowane modelowanie, animacje, światła, rendering

 
Sketch Up to jedno z najchętniej  używanych przez profesjonalistów narzędzi do modelowania. Łączy w sobie zalety programu rysunkowego i  typu CAD , a do tego jest wyjątkowo intuicyjny w obsłudze. Świetnie sprawdza się w przypadku osób, które oczekują przyjemnego w obsłudze i zapewniającego natychmiastowy efekt środka wyrazu.
Kontynuację Kursu podstawy SketchUp dedykujemy osobom które chciałyby udoskonalić swoje umiejętności z zakresu modelowania oraz zdobyć umiejętność tworzenia fotorealistycznych wizualizacji, które są doskonałym i bardzo efektownym materiałem prezentacyjnym.
 

 

Nr kursuSKZ/2252/K/18/01/O
Typotwarty
Datajesień 2018
Czas trwania32 godziny dydaktyczne /2 weekendy / 4 dni
Cena780,00 zł
MiejsceWarszawa
WykładowcyMaja Kaczyńska, Kamil Krasuski,

Warsztaty stylizacji wnętrz i dekoracji

 

Spotkania z dekoratorem wnętrz przeznaczone są dla każdego, kto planuje metamorfozę wystroju swojego mieszkania lub domu. Pokażemy Wam,  jak przy odrobinie kreatywności i niewielkim nakładzie finansowym przeprowadzić prawdziwą stylową rewolucję!

 
Podpowiemy w jaki sposób łączyć kolory, materiały i faktury we wnętrzach, pokażemy jak poprzez drobne zmiany odświeżyć wygląd starych mebli i dodatków. Zdradzimy też dekoratorskie tricki  dzięki którym każde, nawet najbardziej nieustawne wnętrze odzyska proporcje i blask. Udowodnimy, że nowy image nie musi się wiązać z wielkimi wydatkami, a najbardziej spektakularne efekty można osiągnąć przy użyciu najprostszych środków.
Nr kursuWSWiD/9232/W/18/02/O
Typotwarte
Data30/06/2018
Czas trwania16 godzin dydaktycznych / 2 dni
Cena390,00 zł
MiejsceWarszawa
WykładowcyBeata Rothimel, Maja Kaczyńska,

Ogrodowe metamorfozy – warsztat stylizacji ogrodu

 
Spotkania z architektem krajobrazu i dekoratorem przestrzeni przeznaczone są dla każdego, kto planuje metamorfozę własnego ogrodu czy działki. Pokażemy Państwu, jak przy odrobinie kreatywności i adekwatnym do efektu nakładzie finansowym przeprowadzić prawdziwą stylową rewolucję! Podpowiemy w jaki sposób poprawić kompozycję ogrodu, jak pracować z widokami czy stworzyć miejsce do biesiady lub wypoczynku. Nauczymy w jaki sposób łączyć kolory, wprowadzać ogrodowe wyposażenie czy dobierać ogrodowy detal. Zainspirujemy w jaki sposób transformować istniejące już układy roślinne aby stworzyć zupełnie nowy ogrodowy image.
Nr szkoleniaOM/6213/K/17/01/O
Typotwarte
Datawiosna 2017
Czas trwania12 godzin / 1 weekend
Cena370,00 zł
MiejsceWarszawa
WykładowcyBeata Rothimel, Michał Skrobot,