KPZZiPO01 KPZZiPO02 KPZZiPO03 KPZZiPO04 KPZZiPO05

Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni

Kosztorys uproszczony oraz inwestorski

Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni

Data: 23.11.2019

Numer: KO/19/02

nabór otwarty

Data: 20.06.2020

Numer: KO/20/01

nabór otwarty

Miejsce: Warszawa

Ilość godzin: 16 godzin

Cena: 750,00

Pobierz harmonogram

Celem szkolenia jest poznanie zasad kosztorysowania robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz zasad wyceny prac projektowych. Szkolenie skierowane jest do architektów krajobrazu, administratorów terenów zieleni i osób, które zetknęły się z problemem kosztorysowania  i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.
 
Część teoretycznama formę wykładów, podczas których zostaną omówione aktualne podstawy prawne, techniczne i rzeczowe sporządzania kosztorysów, a także zasady kosztorysowania w odniesieniu do poszczególnych faz rozwoju inwestycji. W zakres tej części wchodzi przedstawienie metod i rodzajów kosztorysów, sposobów kalkulowania cen, stawek i narzutów do kosztorysu oraz tworzenia analiz indywidualnych. Uczestnicy szkolenia podczas wykładu teoretycznego poznają także zasady posługiwania się kodami CPV, sporządzania specyfikacji technicznych oraz tworzenia przedmiaru i obmiaru robót.
 
W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zdobytą wiedzę teoretyczną zastosują w praktyce. W zakres warsztatów  wchodzi analiza i wybór kodów CPV związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, opracowanie ramowego przedmiaru robót oraz sporządzenie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej metodą szczegółową i uproszczoną.

Program:
 
Dzień I

 • prace związane z zielenią miejską – robota czy usługa? (klasyfikacja wg kodów CPV).
 • rodzaje kosztorysów i zasady ich sporządzania na różnych etapach inwestycji.
 • podstawy prawne kosztorysowania -przegląd aktualnych przepisów prawnych,
 • podstawy rzeczowe kosztorysowania analiza i ocena katalogów normatywnych i rzeczowych
 • podstawy techniczne; zasady sporządzania przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • ćwiczenie warsztatowe – opracowanie ramowego przedmiaru robót i zarysu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (klasyfikacja prac związanych z terenami zieleni według kodów CPV)

 
Dzień II

 • składniki kalkulacji cenowej roboty ogrodniczej.
 • metody sporządzania kosztorysów inwestorskich
 • ćwiczenia warsztatowe – kalkulacja szczegółowa i uproszczona dla wybranej roboty związanej z zakładaniem terenów zieleni.
 • metody sporządzania kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
 • sposoby wyceny prac projektowych zw. z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • ćwiczenia warsztatowe – ocena przykładowych kosztorysów inwestorskich i ofertowych
 • podsumowanie i dyskusja

Uwaga!

Wskazanym jest w niedzielę mieli Państwo ze sobą laptopy z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym (najlepiej MS Excel)

tak nas ocenili uczestnicy kursu